Main Page

Wat is Alien Invasion?

Alien Invasion is een rollenspel waarin spelers de rol aannemen van.. zichzelf! Het spel is een verhaal waarin de spelers vrij zijn om keuzes te maken, waarbij dobbelstenen de uitkomst bepalen.

Wat heb ik nodig?

Om te spelen is een character sheet nodig. Deze is hier te downloaden. Het doel van dit formulier is om een zo accuraat mogelijke weerspiegeling van jezelf te maken aan de hand van een punten en features systeem.

Hoe verdeel ik mijn punten?

Bovenaan het vel zijn drie kolommen te zien; Physical, Mental en Social. Ieder van deze kolommen is onderverdeeld in twee sub-kolommen met daarin een waarde van 1 t/m 5. Hieronder een korte uitleg van de kolommen.

Dexterity: Behendigheid, snelheid, kracht etc.
Vitality: Uithoudingsvermogen, weerstand etc.
Logic: Denkvermogen, intelligentie, wijsheid etc.
Willpower: Wilskracht, relativerend etc.
Charisma: Sociale omgang, kunnen acteren etc.
Empathy: Inlevingsvermogen, lezen van gezichtsuitdrukkingen etc.

Iedereen start met 1 punt in ieder van de zes kolommen, verdeel vervolgens nog eens 10 punten over de zes kolommen om een zo goed mogelijke weerspiegeling te maken van hoe jij zelf bent.

Als laatste zijn er de drie features kolommen. Vul onder iedere kolom eigenschappen in die van invloed zouden kunnen zijn op jouw presteren tijdens een invasie door buitenaardsenwezens.

Bijvoorbeeld: Een marathonloper zou onder Physical Features de positieve eigenschap atletisch invullen, en onder Mental Features de positieve eigenschap doorzetter. Echter is er ook een negatieve eigenschap onder Mental Features in de vorm van hoogtevrees,

Positieve eigenschappen worden aangegeven met een plusteken (+), negatieve met een minteken (-). Er mogen per kolom meerdere positieve eigenschappen worden genoteerd, maar slechts één negatieve eigenschap. Tijdens het spel kunnen er echter nieuwe negatieve eigenschappen de kop op steken.

De overige velden komen tijdens het spel aan bod, en hoeven derhalve hier geen uitleg te krijgen.

Heb jij in huis wat er nodig is om een invasie van buitenaardsenwezens te overleven?

Main Page

Alien Invasion! MJW